Trädgårdsarbete

6 anledningar att lufta gräsmattan

Gräsmatta luftning är processen att peta hål i ovansidan av marken för att främja en friskare gräsmatta. Lufta gräsmattan en eller två gånger per år är säkert att hjälpa till med att skapa en grön och frodig gräsmatta. Nedan finns sex fördelarna med att använda luftningen process -

Eliminera thatch - de flesta trädgård gräsmattor börja uppleva problem med halm till viss grad övertid. Thatch är i huvudsak ett tunt lager av dött material som visas på den övre ytan på gräsmattan. Detta lager av organiskt material kan begränsa möjligheten för regn och solljuset att nå rötterna i tid. En tillfällig luftning är säker på att hjälpa till med att bryta upp denna halm och ge rötterna en möjlighet att utvecklas.

Rotutveckling - eftersom det är svårt för rötterna att blomstra i packad jord, det verkar vettigt att lossa jorden att se till att de utvecklas till det idealiska djupet. Ett grunt rotsystem är vissa tidiga problem torka. Genom att öppna upp jorden är det möjligt för rötterna att uppnå idén djup vilket gör dem mycket härdigare i de svåra klimatförhållandena.

Vatten och näringsämnen - en väl kolsyrat gräsmatta är vissa för att öka chanserna för vatten och näringsämnen sjunka till rätt djup. Packad jord är säker på att begränsa möjligheten för vatten och näringsämnen att nå de perfekta djup där det är kan göra den mest bra.

Saktar ogräs tillväxt - de flesta av trädgård ogräset har en kort och ytlig roten struktur, vilket innebär att de är mer benägna att frodas i komprimerade och hårda marken som håller vattnet närmare till ytan. Genom luftning jord är det mindre sannolikt att vattnet stannar nära ytan och kommer att göra mer för att främja tillväxten av gräs djupare rötter.

Mikroorganismer - en ytterligare fördel med att lufta gräsmattan kommer från utvecklingen av mikroorganismer som är hälsosam för gräsmattan och bidra med gödsling jorden och bryta ner kalufs.

Förhindrar skadliga bakterier - gräsmatta luftning är till hjälp för att bromsa tillväxten av skadliga bakterier. En mängd olika bakterier och svampar arter är kända för att frodas i de dåligt underhållna gräsytor. En dålig kvalitet roten struktur som inte kan få de nödvändiga näringsämnena är säker på att vara mer mottagliga för infektioner från patogena mikrober. En regelbunden skötsel av gräsmattan är säker på att hjälpa till med att bibehålla det vackra och friska utseendet för yttersidautrymmet.